top of page

Interim manager voor veranderingen en transformaties

Uw bedrijf heeft ambitie; de doelstellingen zijn geformuleerd. Het vervolgens omzetten van die ambitie naar uitvoering en concrete oplossingen kan een moeilijke stap zijn. Actie en daadkracht zijn de brandstof van alle veranderingen. Ze creëren beweging, inzicht en betrokkenheid van de medewerkers bij de verandering. Dat lukt alleen als er in hele korte tijd een kritische analyse gemaakt wordt en er een plan van aanpak komt. 

Uitfaseren van een productlijn

Na jarenlang verlies lijden werd uiteindelijk het besluit genomen een productlijn te sluiten. De emoties liepen hoog op bij de zeer gespecialiseerde medewerkers – voor hen zou iedere herplaatsing binnen het bedrijf een pijnlijke verandering zijn. De adviestrajecten zijn doorlopen, de laatste klanten werden geholpen, de inboedel verkocht, en de medewerkers herplaatst en opgeleid. Ondanks de teleurstelling hebben de medewerkers, inclusief management, tot de laatste dag op professionele wijze mee- en doorgewerkt. Zo kon een sluiting toch op eervolle wijze plaatsvinden en heeft het merendeel van de medewerkers een andere plek in het bedrijf gevonden.

CS 2.0 Baai 3 - magazijn 13 aug 2019 003

Verbouwing van een vliegtuighangaar naar een state-of-the-art warehouse

Na jarenlang dienst te hebben gedaan als vliegtuig-baai werd deze verbouwd naar een nieuw, modern warehouse. Het nieuwe warehouse zou de oude, handmatige magazijnen vervangen.

              De transformatie bestond uit verschillende trajecten. Ten eerste diende de hangaar geschikt gemaakt voor operatie als warehouse: de verf-residuen werden verwijderd, het overmaatse verwarmingssystem werd uit bedrijf gehaald, de vloer geëgaliseerd. Er werden zo’n 200 heipalen de grond in gedraaid om het warehouse te dragen. Het nieuwe warehouse werd aangesloten op het bestaande ERP-systeem voor de productie, om de tijd van bestelling tot aflevering te minimaliseren. De bedrijfsprocessen werden aangepast om de nieuwe systemen ten volle tot hun recht te laten komen en veel aanpalende processen gedigitaliseerd. Tot slot werden de voorraden uit 3 oude magazijnen naar het nieuwe magazijn verhuisd. Het geheel traject duurde anderhalf jaar.

EPCOR (werkvloer shop)9_M (2).jpg

(Her-) Structurering bedrijfsprocessen

Al drie jaar draaide de productie niet goed. De doorlooptijden waren veel langer dan contractueel afgesproken. De voorraden waren niet op orde. Training bleven achter. Om de productie weer op orde te krijgen zijn er 2 verschillende fases geweest. De eerste fase stond in het teken van “stable ops”. Er is een centrale planning ingevoerd en de werkvoorbereiding in het leven geroepen. Samen met de support-afdelingen is gewerkt om pas een opdracht in productie te nemen als de werkvoorbereiding gereed was. Er ontstond er overzicht, rust en regelmaat. De productie werd voorspelbaar.

In de tweede fase is per werkgebied gewerkt aan het versimpelen en verbeteren aan de lokale werkwijzen. De performance verbeterde van een doorlooptijd van 27 naar 13 dagen en de marge steeg met meer dan 10%. Niet onbelangrijk: de medewerkerstevredenheid steeg aanzienlijk.

Opzetten van een trainings-afdeling

Om de aanzienlijke groei van de productie bij te houden werden grote aantallen medewerkers aangetrokken. Na een aantal maanden bleek de kwaliteit van de nieuwe medewerkers onder de maat. Er is door de ervaren medewerkers een set aan basisvaardigheden gedefinieerd. Voor de training van deze basisvaardigheden is een apart deel van de werkplaats ingericht waar nieuwe medewerkers startten en eén van de ervaren medewerkers was vrijgemaakt als fulltime trainer. Door dit “trainingseiland” werd de reguliere productie ontlast kon weer normaal draaien.

              Na zo’n twee maanden en het afleggen van een aantal proeven, stroomde de medewerker door naar de reguliere productie en konden specifieke vaardigheden on-the-job getraind worden. 

_CM17063.jpg
_DSC0714.jpg

Opstarten van een nieuwe productlijn

Het bedrijf startte een nieuwe productlijn op. De locatie was bekend, de leveranciers stonden klaar en de klanten wilden zo snel mogelijk ook dit product afnemen. Terwijl de productlijn gebouwd werd, werd nieuw personeel geworven en getraind, de werkmethodes uitgedacht en de supply chain opgestart. Na opstart is blijvend aandacht gericht op het optimaliseren van de productlijn tot een robuuste, betrouwbare, voorspelbare performance op Lean Six Sigma principes. 

Benieuwd naar dit bedrijf? Klik op de knop als u geïnteresseerd bent in een zich altijd vernieuwend en verbeterend bedrijf.

Laat hier een bericht achter

Dank voor je bericht!

Verander contact
bottom of page